Onze BIM-expertise

Wat is BIM?

BIM (voor Building Information Modeling) is eerst en vooral een nieuwe collaboratieve werkmethode voor alle actoren van de bouw.

BIM brengt immers in een digitale ruimte alle fysieke en functionele kenmerken van een project samen. BIM is een dynamische modellering van het bouwproject gedurende zijn hele levenscyclus, van ontwerp tot renovatie of afbraak, met inbegrip van zijn hele exploitatiefase.

                                             

 

Denk aan Eurocoustic voor de begeleiding van uw BIM-projecten. 

Bij Eurocoustic kennen we het belang van optimalisatie van de processen, gegevens en tools om het ontwerp, de bouw en de exploitatie van uw gebouwen doeltreffend te sturen.

Daarom hebben we ervoor gekozen mee te werken aan de huidige digitale revolutie in de bouwnijverheid en uw toegang tot deze nieuwe manieren van werken te vergemakkelijken rond de BIM en het digitale model.

Een project starten met BIM betekent optimalisatie van kosten- en tijdbeheer, samenwerking en verspreiding van informatie tussen de actoren op de bouwplaats voor een eenvoudiger projectbeheer.

 

Onze BIM-objecten

Eurocoustic stelt de ontwerpers BIM-objecten ter beschikking die verbonden zijn aan zijn productassortimenten. De betrouwbaarheid van de informatie en de gegevens wordt gewaarborgd door Saint-Gobain. Overigens hebben de gebruikers toegang tot een geheel van beschrijvingen, kenmerken en technische documentatie in verband met die producten. Ten slotte is de bibliotheek van Saint-Gobain ook een uitwisselingsruimte waar ontwerpers en gebruikers gemakkelijk in contact kunnen worden gebracht met specifieke contactpersonen van Saint-Gobain-merken om hun vragen over de producten te beantwoorden.

                                                                  

 

Download onze BIM-objecten

Surf naar de BIM-bibliotheek van Saint-Gobain/Eurocoustic om de door Eurocoustic gecreëerde BIM-objecten te bekijken en te downloaden.

                                                              

 

Een voorbeeld van begeleiding: het ziekenhuis van ajaccio

Ons BIM-team heeft aan het eerste Europese project 100% met BIM gewerkt: het ziekenhuis van Ajaccio. 24.000 m² akoestische plafonds Eurocoustic werden gekozen voor de uitrusting van 2100 ruimten van dit nieuwe ziekenhuiscomplex - een bouwplaats waarvoor een werktekening van de plafonds rechtstreeks in het digitale BIM-model werd gemaakt.

Die digitale werktekening vergemakkelijkt het genereren van de uitvoeringsplannen in 2D en de nauwkeurige kwantitatieve berekeningen voor elke component van het systeem (tegels, hangers, dragers, dwarsprofielen, hoekprofielen): tijdwinst en meer betrouwbaarheid voor de bevoorrading en de installatie van de materialen.

Bekijk deze film om het verloop van het project te volgen.

                                                                  

 

Neem contact met ons op:

Naast de terbeschikkingstelling van BIM-objecten beheersen onze BIM-teams alle gespecialiseerde ontwerp- en bouwsoftwareprogramma's volledig. We staan dus klaar om u te helpen bij het ontwerpen, bouwen en exploiteren van uw project. Neem contact met ons op via onze website (onder 'Andere aanvraag' / BIM), zodat onze gespecialiseerde teams uw BIM-projecten met u kunnen bespreken. Contact opnemen