PRODUCTVOORDELEN

  • Borgaccessoires: beschermen het plafond tegen de gevolgen van overdruk in een ruimte of onderdruk in het plenum.
  • Verplichte accessoires in het geval van een open ruimte of voor een plafond met een oppervlaktemassa
  • Aanvullende accessoires voor bewegwijzering.

CARATERISTIEK EN PRESTATIES

Brandreactie

Overeenkomstig de norm EN 13964: Euroklasse .

Duurzaamheid

  • De Onderdelen voor opwaaibeveiliging en bijbehorende accessoires zijn ingedeeld in klasse B, overeenkomstig de norm NF EN 13964 betreffende systeemplafonds.

REGLEMENT

Binnenluchtkwaliteit

  • De Onderdelen voor opwaaibeveiliging en bijbehorende accessoires zijn geclassificeerd A+.

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documenten

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

  • Brandreactie
  • Emissie van formaldehyde
  • Buigvastheid
  • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
  • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.