PRODUCTVOORDELEN

 • Ideaal voor het bevestigen van systeem wanden aan het plafond
 • Kan aan de gebouwmoduulmaat worden aangepast.
 • Geschikt voor het bevestigen van geluidsbarrieres in het plenum.
 • Omega-Plus versie voor het bewestigen van wanden zonder zichtbare beschadiging.

CARATERISTIEK EN PRESTATIES

Brandreactie

Overeenkomstig de norm EN 13964:

 • Voor de witte ophangsystemen: Euroklasse A1.
 • Voor de gekleurde ophangsystemen: Euroklasse A1.

Gedrag bij belasting

 • Raadpleeg de technische datasheet en de prestatieverklaring.

Duurzaamheid

 • De ophangsystemen Geperforeerd brandrastersysteem of met schaduwprofiel zijn ingedeeld in klasse B, overeenkomstig de norm NF EN 13964 betreffende systeemplafonds.

REGLEMENT

CE-markering

 • Nr. prestatieverklaring (DoP): 0007-103.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Geperforeerd brandrastersysteem of met schaduwprofiel zijn geclassificeerd A+.

INSTALLATIE EN REINIGING

Montage

 • De plaatsing van de ophangsystemen Geperforeerd brandrastersysteem of met schaduwprofiel zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van het Franse technische standaarddocument (DTU - Document Technique Unifié) 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en andere DTU's die van toepassing zijn afhankelijk van de aard van de lokalen.
 • Om de installatie van een veilig ophangsysteem te garanderen zullen de toelaatbare belastingen die op de technische datasheets van Eurocoustic vermeld staan, in acht worden genomen.

KLEUREN & AFMETINGEN

Kleur 

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documenten

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.