PRODUCTVOORDELEN

 • Product voor extra thermo-akoestische isolatie
 • Voor metselwerk tegen wandpanelen, plenums en scheidingswanden
 • Brandreactie: A1

CARATERISTIEK EN PRESTATIES

Akoestische isolatie

 • De panelen Eurolene® zorgen voor performante scheidingswanden met isolatiewaarden van 30 tot 60 dB naargelang het ontwerp.

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

Brandbestendigheid

 • De Eurolene®-panelen 603 van 160 mm dik zijn onmisbare aanvullingen voor de plafonds Tonga® A 22, Tonga® A 40, Tonga® E 20, Tonga® Ultra Clean A 22, Tonga® Ultra Clean A 40, Tonga® Ultra Clean E 20, Acoutichoc® A 22, Acoustichoc® A 40 en Alizé® voor het bereiken van een REI 30 (brandbestendigheid) op een houten draagstructuur.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.
 • Ongevoelig voor verschillen in vochtigheidsgraad en voor de dampstromen die door de wandpanelen gaan.

Vochtgevoeligheid

 • Niet-vochtabsorberend (PV Veritas) DEM 7 91 463.
 • De tests die zijn uitgevoerd overeenkomstig de norm NF P 75.302, hebben aangetoond dat de panelen Eurolene® perfect bestand zijn tegen het binnendringen van water door zwaartekracht.
 • De producten Eurolene® houden geen water vast en behouden hun vorm bij een accidentele infiltratie.

Thermische weerstand

 • Overeenkomstig de norm EN 13162 hebben de panelen Eurolene® een thermische weerstand van:
Eurolene® Dikte Volumieke massa Thermische weerstand
603 160 mm 30 kg/m3 R = 4,30 m². K/W
604 45 mm  40 kg/m3 R = 1,20 m². K/W
605 50 mm 50 kg/m3 R = 1,40 m². K/W
607 50 mm 70 kg/m3 R = 1,40 m². K/W
609 50 mm 90 kg/m3 R = 1,40 m². K/W

REGLEMENT

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en het overgrote deel van het productieafval wordt gerecycled. De gerecyclede inhoud (conform de norm ISO 14021) van het product Eurolene® is 27%.
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: 100 (Eurolene® 603 and 604) and 101 (Eurolene® 605, 607 and 609)..

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Eurolene® zijn geclassificeerd B.

KLEUREN & AFMETINGEN

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documenten

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.