PRODUCTVOORDELEN

 • Beheersing van de nagalm
 • Zorgt voor een akoestische correctie met behoud van het volume en de natuurlijke verlichting van de ruimte
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Een uitgebreide keuze aan kleuren
 • Vrije installatie: variabele patronen en hoogtes

CARATERISTIEK EN PRESTATIES

Geluidsabsorptie

Eurobaffle®

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: volgens akoestische vulling.

Vochtbestendigheid

 • We garanderen een perfecte vormvastheid in een vochtige atmosfeer.
 • Zwembaden: vanwege het corrosierisico in een chloorrijke omgeving raden we het gebruik van kaders en accessoires met een extra roestbehandeling aan.

REGLEMENT

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. Het gerecyclede gehalte van de minerale wol van onze Eurocoustic-panelen is 45 %.
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: 0007-01 (wit) - 0007-02 (gekleurd) - 0007-04 (Boreal-afwerking).

Binnenluchtkwaliteit

 • Volgens vulmaterial

INSTALLATIE EN REINIGING

Montage

 • Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang de aard van de ruimtes.
 • Voorbeeld:

KLEUREN & AFMETINGEN

Kleur 

EuroColors

Mehr Details

 

EuroDesign

Mehr Details

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documenten

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.


Test rapporten