PRODUCTVOORDELEN

 • Getest op de 3 criteria in zone 4 van de gezondheidsnorm NF S90-351: 2013 
 • Onderhoud: 5 reinigingsmethoden
 • Geluidsabsorptie : αw = 0.90
 • Brandreactie: A1
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Kanten en zichtzijde geverfd
 • Paneel met hoge dichtheid

CARATERISTIEK EN PRESTATIES

Geluidsabsorptie

Clini'Safe® A 15
 • αw = @@ABSORPTION_ACOUSTIQUE@@ : klasse A
 • NRC = 0.90

Lichtweerkaatsing

 • De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt 85% voor de witte panelen.

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1

Brandbestendigheid

 • De plafonds Clini'Safe® A 15 (600 x 600 en 1200 x 600) die op een T24 Quick-Lock®-ophangsysteem worden gemonteerd (zie referentieklassementsrapport), hebben een stabiliteit bij brand van SF 30 overeenkomstig de norm NBN 713-020.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Gedrag in gebouwen van gezondheidszorginstellingen

 • De norm NF S90-351: 2013, voor de beperking van besmetting die zich door de lucht verspreidt:
Zones Stofzuiverheid van de lucht Kinetiek van de stofverwijdering Microbiologische zuiverheid
4 ISO 5 CP5 M1
3 ISO 7 CP10 M10
2 ISO 8 CP20 M100
 • De plafonds Clini'Safe® A 15 voldoen aan de microbiologische eisen van de zones van type 4 en 3:
Zones Stofzuiverheid van de lucht Kinetiek van de stofverwijdering Microbiologische zuiverheid Geteste bacteriën testées
4 ISO 4 CP5 M1 Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus niger, Candida albicans
3 ISO 4 CP5 M10 Acinobacter baumannii, Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus resistantto methicillin (SARM)

REGLEMENT

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. De inhoud van onze Clini'Safe® A 15-panelen wordt voor 45 % gerecycled.
 • Voor projecten die kaderen in het NF HQE™-, LEED®-
  en BREEAM®-beleid zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen.
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 'Milieuvriendelijk managementsysteem'.

Gezondheid

 • De steenwolpanelen zijn gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie 'kankerverwekkend' (Europese Verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese Verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden aangemerkt als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • Nr. prestatieverklaring (DoP): 0007-04.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Clini'Safe® A 15 zijn geclassificeerd A.

INSTALLATIE EN REINIGING

Montage

 • Overeenkomstig de voorschriften van het Franse technische standaarddocument (DTU - Document Technique Unifié) 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en andere DTU's die van toepassing zijn afhankelijk van de aard van de lokalen.
 • Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
 • De plafonds Clini'Safe® A 15 worden gemonteerd op een T15 - T24-ophangsysteem.
 • De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.

Onderhoud

 • Het geverfde oppervlak van de plafonds Clini'Safe® A 15 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
 • De plafonds Clini'Safe® A 15 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons (met of zonder reinigings- of ontsmettingsmiddel), natte stoom + droge doek.
 • De plafonds Clini'Safe® A 15 zijn bestand tegen de meest gebruikte ontsmettingsmiddelen in ziekenhuizen op basis van: peroxyde d'hydrogène, dioxyde de chlore et glutaraldéhyde.
 • Op die manier gaan de plafonds Clini'Safe® A 15 lang mee.

KLEUREN & AFMETINGEN

Kleur 

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

NIEUW

Ontwerp uw eigen plafonds met onze nieuwe kleuren

40 kleuren naar keuze

6 nieuwe motieven

Service 'Kleuren op aanvraag'

Afdrukken van uw eigen afbeeldingen

Harmonie tussen de panelen en de ophangsystemen

ONTDEK