PRODUCTVOORDELEN

 • Bestendigheid tegen luchtdoorstroming en waterdamp
 • Thermische weerstand: R = 2.20 et
  • Les plafonds Acoustished® CV A 80 bénéficient d’une résistance thermique mesurée suivant la norme NF EN 12667 et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 13162 :
  Epaisseur Résistance thermique
  77 mm @@RESISTANCE_THERMIQUE@@ m² . K/W
  • Compatible avec les exigences de la RT 2012.

  m² . K/W

 • Plaatsing mogelijk onder koud dak
 • Excell Zone Verte-label voor de inrichting van land- en wijnbouwlokalen
 • Brandreactie: A1 
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Hogere buigvastheid
 • ACERMI-certificering

CARATERISTIEK EN PRESTATIES

Geluidsabsorptie

Acoustished® CV A 80
 • 77 mm α= 0,60: klasse C / NRC = 0,55

Licht

 • Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt meer dan .
 • Wit: L = 92% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 • Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 • Lichtverspreiding: 100% van het licht wordt verspreid.

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Thermische weerstand

 • De plafonds Acoustished® CV A 80 hebben een thermische weerstand die wordt gemeten overeenkomstig de norm NF EN 12667. De plafonds zijn ook ACERMI-gecertificeerd overeenkomstig de norm NF EN 13162:
Dikte Thermische weerstand
77 mm 2.20 et
 • Les plafonds Acoustished® CV A 80 bénéficient d’une résistance thermique mesurée suivant la norme NF EN 12667 et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 13162 :
Epaisseur Résistance thermique
77 mm @@RESISTANCE_THERMIQUE@@ m² . K/W
 • Compatible avec les exigences de la RT 2012.

m² . K/W

 • Conform de eisen van de RT 2012.

Mechanische weerstand

 • Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bijlage F zijn de plafonds Acoustished® CV A 80 ingedeeld in de klasse C/195N/m².
 • Deze waarde is geldig wanneer wol in het plenum is uitgerold.

Luchtweerstand

 • De panelen @@NOM_PRODUIT@@ zijn bestand tegen luchtdoorstroming.

Weerstand tegen waterdamp

 • De panelen @@NOM_PRODUIT@@ zijn bestand tegen waterdamp.

REGLEMENT

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. Het gerecyclede gehalte van de minerale wol van onze Acoustished® CV A 80-panelen is 45 %.
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: 0007-08.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Acoustished® CV A 80 zijn geclassificeerd A.
 • Excell Zone Verte-label.

INSTALLATIE EN REINIGING

Montage

 • Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang de aard van de ruimtes.
 • Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
 • De plafonds Acoustished® CV A 80 worden gemonteerd op een profiel T35.
 • De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.
 • Op de rug van de panelen staat de legrichting aangeduid.
 • Raadpleeg onze aanbevelingen voor de plaatsing.

Onderhoud

 • Het oppervlak van de plafonds Acoustished® CV A 80 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
 • De plafonds Acoustished® CV A 80 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel / stofzuiger.
 • Op die manier gaan de plafonds Acoustished® CV A 80 lang mee.

KLEUREN & AFMETINGEN

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documenten

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.


Test rapporten

NIEUW

Ontwerp uw eigen plafonds met onze nieuwe kleuren

40 kleuren naar keuze

6 nieuwe motieven

Service 'Kleuren op aanvraag'

Afdrukken van uw eigen afbeeldingen

Harmonie tussen de panelen en de ophangsystemen

ONTDEK