PRODUCTVOORDELEN

 • Geluidsschot voor een winst tot maar liefst 11dB
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • QAI (binnenluchtkwaliteit): Klasse A

CARATERISTIEK EN PRESTATIES

Overlangse geluidsisolatie

 • Acoustipan®  vermindert de overlangse geluidsoverdracht tussen 2 ruimtes.

 • Tonga® A40: Dn,c,w (C;Ctr) = 28(-2 ;-6) dB
 • Tonga® A40 + Acoustipan®: Dn,c,w (C;Ctr) = 39(-2 ;-7) dB

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A2-s1, d0.

Gebruik in plenums of zolders

 • Ontoegankelijke dakruimtes en de ruimte tussen de vloer en het systeemplafond moeten worden overlapt met elementen uit materiaal van categorie M0 of met brandschermen die 15 minuten bescherming bieden.
 • Deze cellen moeten een maximale oppervlakte van 300 m² hebben, waarbij de grootste afmeting niet meer dan 30 m bedraagt.
 • Deze overlapping is niet nodig als de bovenvermelde lege ruimtes beschermd zijn door een sprinklersysteem of zich binnen een compartiment bevinden.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Thermische weerstand

 • Overeenkomstig de norm EN 13162 hebben de panelen Acoustipan® een thermische weerstand van:
Dikte Thermische weerstand
80 mm 2.35 m² . K/W m² . K/W

REGLEMENT

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled.
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: 0001-103.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Acoustipan® zijn geclassificeerd A.

INSTALLATIE EN REINIGING

Montage

 •  De panelen Acoustipan® worden in het plenum loodrecht op de mobiele scheidingswanden geplaatst, tussen de te isoleren ruimtes.
 • De plaatsing zal worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang de aard van de ruimtes.
Ervoor Erna

KLEUREN & AFMETINGEN

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documenten

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.