Product Benefits

 • Geluidsschot voor een winst van 11 dB
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Binnenluchtkwaliteit: Klasse A

Caracteristics & Performance

Overlangse geluidsisolatie

 • Acoustipan®  permet la réduction des transmissions latérales entre deux locaux.

Brandreactie

 • Voor de witte panelen: Euroklasse A2-s1, d0, overeenkomstig de norm EN 13501-1.

Gebruik in plenums of zolders

 • Ontoegankelijke dakruimtes en de ruimte tussen de vloer en het systeemplafond moeten worden overlapt met elementen uit materiaal van categorie M0 of met brandschermen die 15 minuten bescherming bieden. De cellen moeten een maximale oppervlakte van 300 m2 hebben, waarbij de grootste afmeting niet meer dan 30 m bedraagt. Deze overlapping is niet nodig als de bovenvermelde lege ruimtes worden beschermd door een sprinklerinstallatie of zich binnen een compartiment bevinden.

Vochtbestendigheid

 • 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Thermische weerstand

 • Acoustipan® -plafonds hebben een thermische weerstand van:
Dikte Thermische weerstand
80.00000000 mm 2,35 m² . K/W

Regulations

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled.
 • Voor projecten die kaderen in het NF HQE™-, LEED®-
  en BREEAM®-beleid zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico's) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen.
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2004 'Milieuvriendelijk managementsysteem'.

Gezondheid

 • De steenwolpanelen zijn gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie 'kankerverwekkend' (Europese Verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese Verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden aangemerkt als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • Nr. prestatieverklaring (DoP): 0001-103.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Acoustipan® zijn geclassificeerd A.

Colors & Dimensions

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken